Aanmelding

Aanmelding

Voordat er gestart kan worden met een traject bij Ezelkunsten zal er eerst een aanmelding plaatsvinden. Ezelkunsten werkt tijden de aanmelding volgens de volgende stappen

 1. Telefonische kennismaking 
 2. Kennismakingsgesprek
 3. Afstemmingsgesprek

Telefonische kennismaking

De eerste stap voor een aanmelding bij Ezelkunsten zal een telefonische kennismaking zijn. Tijdens dit gesprek zullen de volgende punten worden besproken:

 • Naam
 • Reden van aanmelding
 • Contra- indicaties
 • Contact gegevens
 • Afspraak kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek 

Na de telefonische aanmelding volgt er een kennismakingen gesprek. Dit kennismakingen gesprek vind plaats bij Ezelkunsten. Het doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking.  Tijdens dit gesprek worden de volgende punten besproken:

 • Achtergrond informatie van de aanmelder
 • Samenstelling gezin van de aanmelder
 • Netwerk van de aanmelder
 • Dagbesteding en dagstructuur van de aanmelder
 • Overige hulpverlening van de aanmelder
 • Wie zijn wij 
 • Wat heeft Ezelkunsten je/u te bieden 

Afstemmingsgesprek 

Wanneer er na het kennismakingsgesprek een wederzijds goed gevoel is zal er een afstemmingsgesprek volgen. Tijdens dit gesprek zal er gesproken worden over een geschikt hulpaanbod wat aansluit bij de vragen en behoefte van de aanmelder. De volgende punten zulle worden besproken:

 • Welke hulp is passen voor de aanmelder aan sluit aan bij de hulpvraag
 • Welke doelen worden er opgesteld 
 • Met welke frequentie zal de hulp worden geboden aan de aanmelder. 

Contra-indicatie

Omdat Ezelkunsten een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria oftewel contra-indicaties vastgesteld:

 • Zorgvragers met verslavingsproblematiek;
 • Zorgvragers welke erg angstig zijn voor dieren;
 • Zorgvragers met een zware agressie problematiek;
 • Zorgvragers met agressieproblemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen. Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van Ezelkunsten;
 • Zorgvragers met specifiek medisch specialistische vraagstukken;
 • Zorgvragers met een justitiële titel;
 • Zorgvragers waarbij een geldige beschikking ontbreekt.